สถานการณ์ไวรัส COVID-19ในประเทศไทย

ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดเพื่อเตรียมรับมือและป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19
EMERGENCY ALERT เตือนสถานการณ์ฉุกเฉิน
Act Responsibly: Good personal hygiene = Safe global health
แผนที่การแพร่ระบาดในไทย
นับถอยหลังสู่ 365 วัน ของการรับมือ COVID-19

ข้อมูลโดย: กรมควบคุมโรค 
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

รายงานกรมการค้าภายในบอกแค่ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด ต้องคัดลอกชื่อไปค้นเบอร์โทรศัพท์ใน Google

โปรดซื้อใช้เฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น ห้ามกักตุน
ควรสำรองหน้ากากไว้ให้สถานพยาบาลและผู้ป่วยใช้ก่อน 

ภาพหน้าจอ 2563-03-22 เวลา 15.26.57.png

[ถ่ายทอดสด] รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสทั่วโลก
[LIVE] Novel coronavirus world Map and live counter on confirmed cases

ข่าวสาร สาระความรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Science Technology News & Knowledge

© 2019 Quantum Biology

ชีววิทยาควอนตัม
การวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

  • Facebook Manop Kaewkoi
  • Twitter Manop CEO NATUREFOOD
  • LinkedIn Manop Kaewkoi