เตรียมรับมือ COVID-19 กับ 6 ข้อต้องรู้ ป้องกัน ‘ไวรัส’

Updated: Mar 7, 2020


สถานการณ์ไวรัส COVID-19 ยังคงแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ สำหรับการเตรียมรับมือกับ 6 ข้อต้องรู้ ป้องกัน ‘ไวรัส COVID-19’


1.ควรทานอาหารที่ปรุงสุก สะอาด ถูกสุขลักษณะ งดอาหารดิบ และงดเนื้อสัตว์ป่า

2.ต้องใช้ช้อนกลาง เมื่อทานอาหารร่วมกับผู้อื่น

3.หมั่นล้างมือบ่อยๆ ฟอกสบู่ให้สะอาด เพราะถือเป็นหนึ่งในวิธีช่วยป้องกันไวรัส COVID-19 ได้ดีที่สุดจาก #WHO

4.สวมใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะเป็นพิษ 5.หลีกเลี่ยงการสัมผัสตา ปาก จมูก และหมั่นล้างมือด้วยแอลกอล์เจล

6.งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด

อาการเบื้องต้นที่สังเกตได้จากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ "COVID-19" มีดังนี้

มีไข้สูง > 37.5 องศา

ไอ

เจ็บคอ

น้ำมูกไหล

หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก

หากมีอาการดังกล่าว รีบไปพบแพทย์ทันที!!!


77 views0 comments